Działalność SKKT

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne to inicjatywa skupiająca młodzież zainteresowaną odkrywaniem piękna otaczającej ich przyrody oraz kultury. Celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy na temat lokalnych atrakcji turystycznych i kulturowych, ale także rozwijanie umiejętności organizacyjnych i społecznych uczestników.

Aktualnym projektem realizowanym przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne jest „Korona Beskidów”. Jest to ambitny program, który zakłada zdobycie najwyższych szczytów Beskidów Polskich. Celem projektu jest nie tylko fizyczne zdobycie tych szczytów, ale także poznanie historii, kultury i przyrody regionu, którym się zajmuje.

Podczas realizacji projektu „Korona Beskidów” uczestnicy mają okazję poznać różnorodność Beskidów, ich unikatową faunę i florę, a także zrozumieć znaczenie tych gór dla lokalnych społeczności. W ramach projektu organizowane są wyprawy w teren, podczas których młodzież ma szansę zanurzyć się w pięknie beskidzkiej przyrody, a także poznać tradycje i historię regionu.

Jednym z głównych założeń Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest również promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przyczynia się nie tylko do rozwoju pasji i zainteresowań uczestników, ale także do budowania więzi społecznych i kształtowania postaw proekologicznych oraz prozdrowotnych. Projekt „Korona Beskidów” stanowi doskonałą okazję do poznania i eksploracji beskidzkich szlaków, a także do wzbogacenia swojej wiedzy o regionie i jego mieszkańcach. Koło działa w naszej szkole od 2018 r., a opiekunem jest nauczyciel geografii.

Logo SKKT
Autor: Klaudia Majda, 2019