Historia zaczyna się na progu mego domu PDF Drukuj Email
Środa, 12 Listopad 2008 21:16
„Historia zaczyna się na progu mego domu" innowacja pedagogiczna opierająca się na pracach z tekstem źródłowym odnoszącym się do najbliższej okolicy.

 

Realizator: Mgr Maria Garlacz, mgr Dorota Kasprzyk, mgr Katarzyna Pływacz

 

Cel: Zebranie, opracowanie i wydanie w wersji elektronicznej materiałów źródłowych takich jak: kroniki, pamiętniki, zapiski z podróży, lustracji królewskich, itp. dotyczących naszego regionu.

 

Zasięg: Szkoła, być może gmina

 

Sprawozdanie: Uczniowie zbierają materiały np: Aleksandar Mogiła wykonała wersję elektroniczną kroniki szkoły w Leńczach. Najstarsze zapiski sięgają II poł. XIX w.

Zespoły poszukują informacji w bibliotece OO Bernardynów- dotyczy to w szczególności szlachty żyjącej na naszym terenie w XVI w., jej działalności sejmikowej, epizodu reformacji, opisów buntu chłopów w okolicy Lanckorony, potopu szwedzkiego, konfederacji barskiej, rozbiorów, epidemii głodu oraz początków szkolnictwa państwowego w Galicji. Mają również szukać śladów przeszłości w domowych archiwach –zdjęcia, listy, pamiętniki.

Projekt będzie trwał do końca czerwca 2009 r.

 

Efekt: Uczniowie powinni dzięki emocjonalnemu stosunkowi do omawianego materiału łatwiej i lepiej zrozumieć przyswajaną wiedzę. Wzbudzi to ich zainteresowanie własnymi korzeniami, historią swej okolicy. Powstanie wersja elektroniczna zebranych materiałów, które będą mogły być wykorzystywane na lekcjach.
 

 

Ulti Clocks content

 

 

Owoce i Warzywa w Szkole

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 3 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010