Wykaz dodatkowych dni wolnych Drukuj
Czwartek, 29 Wrzesień 2011 00:00

Dyrektor szkoły w Brodach informuje, że ustalone zostały terminy dni wolnych w szkole podstawowej   i gimnazjum ( zgodnie   z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego). Terminy zostały skonsultowane z uczniami i rodzicami. W ich imieniu odpowiednie uchwały opiniujące przyjęła Rada Rodziców i samorząd Szkolny

 

Jednocześnie informuję, że  wszystkim potrzebującym uczniom w wyznaczonych dniach wolnych zapewnimy opiekę wychowawczą.

Wykaz dodatkowych dni wolnych w szkole podstawowej i w gimnazjum w Brodach

  1. 31 października 2011 roku – poniedziałek prze Świętem Zmarłych
  2. 3 kwietnia 1012 roku – sprawdzian po ukończeniu szkoły podstawowej
  3. 24,25,26 kwietnia 2012 roku – egzaminy gimnazjalne
  4. 8 czerwca 2012 roku piątek po Bożym Ciele