Rok przedszkolaka Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 05 Styczeń 2009 16:57

 

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania,

można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to,

aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”

                                               Carl Rogers

 

 


 Małopolski Rok Przedszkolaka

 

Program jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli publicznych,

niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

 

I. Organizator: Małopolski Kurator Oświaty.

Instytucje wspomagające: Wojewoda Małopolski, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytucje Kultury, Stowarzyszenie Lekarzy Pediatrów, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Przedszkola i Szkoły Podstawowe, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Młodzieżowe Domy Kultury.

II. Patronaty: MEN,TVP, Radio Kraków, prasa regionalna i lokalna, Rzecznik Praw Dziecka.

III. Proponowane działania dla organów prowadzących i rodziców.

1.      „Miejsce dziecka w edukacji” - prowadzenie kampanii informacyjnej w miastach i gminach województwa małopolskiego – październik 2008 roku - czerwiec 2009 roku /audycje, spoty reklamowe, artykuły w prasie regionalnej i czasopismach pedagogicznych, plakaty opracowane przez przedszkola i szkoły podstawowe, strony internetowe urzędów miast i gmin, strona www czasopisma „Bliżej Przedszkola”/.

2.      Prezentacje działań i osiągnięć związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego na terenie gmin i powiatów.

3.      „Miejsce małego dziecka w edukacji” - konferencja naukowa przy współpracy z wyższymi uczelniami z udziałem przedstawicieli JST
– luty 2009 roku.

4.      Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego – finał i wręczenie nagród im. Marii Weryho - organizowana przez Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola w dniach 2 - 3 kwietnia 2009 roku.

5.      Dyskusja panelowa z udziałem nauczycieli, dyrektorów, rodziców, psychologów: „Jak z przedszkolaka zrobić pierwszaka” – tworzenie pomostu między przedszkolem a szkołą - maj 2009 roku.

6.      Małopolski Festiwal dziecięcy – Święto przedszkolaków /imprezy organizowane w każdej gminie - 5 czerwca 2009 roku/.

 

IV. Proponowane działania dla dzieci:

 

1. Spotkania ze sztuką /muzea, teatry, Filharmonia,  MDK,  biblioteki, twórcy regionalni – od października 2008 roku do maja 2009 roku.

2. Przegląd Małych Form Scenicznych pod nazwą: „Kto Ty jesteś - Polak Mały”. Ogłoszenie konkursu w listopadzie 2008 roku, finał w Teatrze Groteska – marzec 2009 roku. Prezentacja zwycięzcy podczas Ogólnopolskiego Forum Wychowania Przedszkolnego.

3. Gminne konkursy plastyczne dla dzieci 5 - 6 letnich „Moje przedszkole”; ogłoszenie konkursów: luty 2009 roku, finał – 5 czerwca 2009 roku.

 

V. Proponowane działania dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

 

1.      Konkurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na Projekt działań edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka 2,5-letniego. Ogłoszenie konkursu w listopadzie 2008 roku przez MCDN, rozstrzygnięcie w lutym 2009 roku.

2.      Konkurs na film psychoedukacyjny dla rodziców „Zaspakajanie potrzeb dziecka”. Ogłoszenie konkursu w styczniu 2009 roku, finał w czerwcu 2009 roku. Prezentacja nagrodzonego filmu podczas konferencji podsumowującej realizację programu.

3.      Szkolenia i warsztaty dla dyrektorów szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne: od października 2008 roku do maja 2009 roku.

4.      Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców „Bezpieczne, przyjazne miejsce zabawy i wypoczynku dzieci” – od listopada 2008 r. do maja 2009 r.

 

VI. Proponowane działania dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 

1.      Opracowanie projektów działań związanych z Rokiem Przedszkolaka.

2.      „Przedszkole - dobry start Twojego dziecka” – warsztaty, szkolenia opracowywanie i upowszechnienia materiałów dla rodziców.

3.      Tworzenie warunków środowiskowych do optymalnego rozwoju dziecka.

4.      Promocja dobrej praktyki - zainicjowanie Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego.

 

Konferencja podsumowująca realizację programu – czerwiec 2009 roku.

 

 

Małopolski Kurator Oświaty

Artur Dzigański