Laboratoria Przyszłości w roku szkolnym 2023/2024

W tym roku szkolnym nadal kontynuujemy rządowy program „Laboratoria Przyszłości”, który skupia się na rozwijaniu kreatywności i umiejętności technicznych u dzieci. Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych narzędzi i technologii, aby zapewnić uczniom inspirujące doświadczenia.

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości są pełne inspiracji i aktywnego uczenia się. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i technologii dzieci mają okazję nie tylko rozwijać konkretne umiejętności, ale także poszerzać swoje horyzonty i odkrywać pasje.

Logo laboratorium przyszłości