Nagroda im. Janusza Korczaka

Od 1991 roku uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce typowani są do nagrody im. Janusza Korczaka. Wyróżniony uczeń otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców. Nagrodę Korczakowską przyznaje się uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz wyróżniał się osiągnięciami w dziedzinie kultury lub sportu. O tym, kto otrzymuje Nagrodę Korczakowską, decydują Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Uczniowie wyróżnieni Nagrodą im. Janusza Korczaka

2023 r. – Zofia Janiczak

2022 r. – nie przyznano

2021 r. – nie przyznano

2020 r. – nie przyznano

2019 r. – Justyna Sarkowicz, Nikodem Radwan

2018 r. – nie przyznano

2017 r. – Jan Chyczyński, Jakub Hebda

2016 r. – Jakub Pawlikowski

2015 r. – Michał Zajda

2014 r. –

2013 r. –

2012 r. –

2011 r.– Mikołaj Chyczyński

2010 r. – Aleksandra Mogiła

2009 r. – Jakub Longa

2008 r. – Agata Proszowska, Katarzyna Mlak, Dagmara Sufa

2007 r. – Aleksandra Mogiła, Martyna Makowska

2006 r. – Angelika Pitoń

2005 r. – Marzena Sikora

2004 r. – nie przyznano

2003 r. – nie przyznano

2002 r. – Aleksandra Graca

2001 r. – Agnieszka Pocielej, Marcela Bagierek

2000 r. – Renata Maślanka

1999 r. – Dorota Treścińska

1998 r. – Dorota Treścińska

1997 r. – Maciej Malec

1996 r. – Krzysztof  Mróz

1995 r. – Agnieszka Czaicka, Krzysztof  Mróz

1994 r. – nie przyznano

1993 r. – Łukasz Bul

1992 r. – nie przyznano

1991 r. – Paweł Mierniczak