Nauczyciele

mgr Biernacka Lucyna – język angielski, biblioteka

mgr Budzowska Izabela – wicedyrektor szkoły, język niemiecki, muzyka

mgr inż. Brózda Ewelina – technika, informatyka, fizyka

mgr Bucka Jolanta – tyflopedagog

mgr Czarniak Stanisława – biologia

mgr Dębicki Kazimierz – wychowanie fizyczne

mgr Drozd Aneta – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Garlacz Maria – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Gawron Małgorzata – wychowanie przedszkolne

mgr Gębala Anna – logopedia, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Góralczyk Anna – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Hodur Piotr – wychowanie fizyczne

mgr Hordziej Marek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Janociak Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kaczmarczyk Damian o. Tomasz – religia

mgr Kasprzyk Dorota – język polski

mgr Knapek Dorota – chemia

mgr Kołos-Kalisz Joanna – pedagog

mgr Kowalska Monika – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krysa Jacek o. Wiktoryn – religia

mgr Mierzyńska Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Kwaśnica Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, tyflopedagog /urlop/

mgr Niedźwiedź Iwona – język polski

mgr Pasternak Maria –  wychowanie przedszkolne

mgr Pawlikowski Damian – wychowanie fizyczne /urlop/

mgr Pływacz Katarzyna – matematyka

mgr Pocielej Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

mgr Prażnowska Małgorzata – dyrektor szkoły, matematyka

mgr Sabuda-Worytko Klaudia – wychowanie przedszkolne

mgr Szydłowska-Piwowar Beata – wychowanie przedszkolne

mgr Śliwa Janina – wychowanie przedszkolne

mgr Tarnacka Izabela – inf. naukowa i bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie /urlop/

mgr Tyrpa-Gawron Gabriela – język angielski

mgr Węgrecka-Wójcik Dorota – plastyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, psycholog

mgr Wiśniewska Aldona – język angielski, logopedia

mgr Wojewodzic Jacek – geografia, przyroda, informatyka

mgr Wróbel Jolanta – wychowanie przedszkolne

mgr Zając Karolina – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne