Regulamin stołówki

  1. Stołówka przeznaczona jest dla członków Świetlicy Szkolnej, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
  2. Ilość wydawanych posiłków ustala Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii szefowej kuchni, intendentki i po uwzględnieniu stanu technicznego kuchni.
  3. Jeśli limit ustalonych posiłków nie jest wykorzystany przez członków świetlicy szkolnej, zezwala się na korzystanie z obiadów innym uczniom szkoły oraz jej nauczycielom.
  4. Obiady po kosztach zużytego surowca przysługują uczniom Szkoły Podstawowej – cena obiadu – 5,00 zł.
  5. Odpłatność za obiady wnosi się do 10-go każdego miesiąca.
  6. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów gościnnych, jeżeli zostały one zgłoszone i opłacone w przeddzień w uzasadnionych przypadkach (np. konferencje).
  7. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów na wynos (wydawanie ma się odbywać poprzez okienko do wydawania i w ilościach wg ustalonych norm).
  8. Odliczenie obiadów stosuje się, jeżeli zostały one zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem i tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, wycieczka, wyjazd służbowy, urlop)
  9. Dopuszczalne jest przekazanie swojego abonamentu innej osobie w przypadku zaistnienia nagłej przeszkody.
  10. Zezwala się pracownikom szkoły oraz uczniom na wykorzystanie pomieszczeń kuchni i stołówki na śniadania i podwieczorki.