Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024 – kliknij, aby poznać szczegóły

Dokumenty do pobrania – kliknij, aby pobrać

Lista kandydatów przyjętych do szkoły – kliknij, aby przeczytać

Aktualizacja:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 21 lutego i trwa do 8 marca 2023. Prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy oraz do klasy 1 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.


Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, zgłaszają w szkole dziecko do klasy I do dnia 19.02.2023 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Kolorowy plakat, reklamujący rekrutację