Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025 – kliknij, aby poznać szczegóły

Dokumenty do pobrania – kliknij, aby pobrać


Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 9 lutego i trwa do 8 marca 2024.

Do 26.02.2024 r. rodzice dzieci 7-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły składają kartę zgłoszenia do klasy I wraz oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły. Rekrutacja do klasy I dla dzieci spoza obwodu rozpocznie się 27.02.2024 r. w przypadku wolnych miejsc.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Plakat reklamujący rekrutację - dzieci z książkami w chmurach