Szkolny zestaw podręczników dla klasy V


Powrót

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ ćwiczeń

Autor podręcznika

/ćwiczeń

Numer dopuszczenia podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

KLASA V

Język polski

„Słowa z uśmiechem”

(podręcznik x2 Literatura i kultura,

Nauka o języku i ortografia
+ zeszyt ćwiczeń

E. Horwath,

A. Zegleń

861/3/2018

861/4/2018

WSiP

Język angielski

Team Up Plus 2

+ zeszyt ćwiczeń

P. Bowen

D. Delaney

D.Anyakwo

822/2/2017

Oxford

Muzyka

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

858/2/2017

WSiP

Plastyka

Do Dzieła!

J. Lukas

K. Onak

903/1/2017

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś 5”

+ zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

877/2/2018

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5

R. Malarz, F. Szlajfer

T. Rachwał,

Z. Zaniewicz

906/1/2018

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5

+ zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

780/2/2018

GWO

Biologia

Puls życia 5

M. Sęktas

J. Stawarz

844/1/2018

Nowa Era

Informatyka

———————–

————————

——————–

——————–

Technika

———————–

————————

——————–

——————–

Religia

———————–

————————

 ——————

——————–

WDŻ

———————–

————————

——————–

——————–