Szkolny zestaw podręczników dla klasy V


Powrót

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ ćwiczeń

Autor podręcznika

/ćwiczeń

Numer dopuszczenia podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

KLASA V 2023/2024

Język polski

„Słowa z uśmiechem”

(podręcznik x2 Literatura i kultura,

Nauka o języku i ortografia
+ zeszyt ćwiczeń

E. Horwath,

A. Zegleń

861/3/2018

861/4/2018

WSiP

Język angielski

Brainy 5

+ zeszyt ćwiczeń

N. Beare
K. Stannett

831/2/2018

Macmillan

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek,
G. Kilbach

852/2/2018

Nowa Era

Plastyka

Do Dzieła!

J. Lukas

K. Onak

903/1/2018

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś 5”

+ zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

877/2/2018

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5

R. Malarz, F. Szlajfer

T. Rachwał,

Z. Zaniewicz

906/1/2018

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5

+ zeszyt ćwiczeń – wersja C

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

780/2/2018

GWO

Biologia

Puls życia 5

M. Sęktas

J. Stawarz

844/1/2018

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! 5

M. Kęska

847/2/2021/z1

Nowa Era

Technika

Jak to działa  5

L. Łabecki, M. Łabecka

295/2/2010/2015

Nowa Era

Religia

RODZICE KUPUJĄ
Podręcznik + ćwiczenia „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

E. Kondrak,
K. Mielnicki

AZ-21-01/20-KI-2/20 AZ-2-02/20

Wydawnictwo Jedność

WDŻ

———————–

————————

——————–

——————–