Teatr profilaktyczny „Kurtyna”

10 grudnia naszą szkołę odwiedził Teatr profilaktyczny „Kurtyna”, który przedstawił naszym uczniom trzy spektakle dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.Spektakle „Czas próby” oraz „Wyzwanie życia” dla starszej grupy wiekowej poruszały m.in. problemy używania narkotyków, alkoholu i dopalaczy, wpływu grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, przemocy, niedojrzałości emocjonalnej, nierozwiniętej w pełni wyobraźni, a co za tym idzie braku umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.Młodsza grupa wiekowa obejrzała spektakl „Jak pokonać Smoka”, który był współczesnym spojrzeniem na znaną wszystkim legendę o Smoku Wawelskim. Spektakl zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwem użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw, szkodliwym wpływem alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka, kształtował postawy społeczne (czym jest przyjaźń, umiejętność logicznego myślenia, wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów).
Teatr "Kurtyna"