Biblioteka

Zdjęcie książek w bibliotece


Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki – kliknij

Biblioteka online – kliknij tutaj

Biblioteka Szkolna stanowi integralną część Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. Korzystają z niej wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Składa się z sali biblioteki, czytelni oraz SCI. Pracujemy zgodnie z opracowanym harmonogramem i planem zajęć oraz regulaminami biblioteki, czytelni oraz SCI, których przestrzeganie obowiązuje wszystkich czytelników. 

Katalog online naszej biblioteki: https://m018939.molnet.mol.pl/

Godziny pracy biblioteki
L. Biernacka

Poniedziałek 9:00 – 11:40 i 12:30 – 13:30

Wtorek 9:00 – 12:00

Środa 9:00 – 12:00

Czwartek 9:00 – 14:00

Piątek 8:00 – 10:40 i 11:30 – 12:30

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE :

mgr Lucyna Biernacka

ZBIORY NASZEJ BIBLIOTEKI:

Książki Szkoła Podstawowa – 5819 egzemplarzy

W tym :

• bogata oferta lekturowa

• dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny

• duży wybór książeczek dla najmłodszych czytelników

Zbiory multimedialne – 365 egzemplarzy

Czasopisma (prenumerowane numery)

• Mały artysta

• Świetlica

• Biblioteka w szkole

• Młody Technik

• Chemia w szkole

• Szkoła-miesięcznik dyrektora 

DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ BIBLIOTEKI, TO:

• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych

• wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji

• upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa

• rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

• prowadzenie zajęć ( lekcji bibliotecznych) z edukacji-czytelniczej i medialnej

• prowadzenie działalności informacyjnej

• propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych – spotkania z dziećmi z przedszkola

• stałe  rozszerzanie oferty czytelniczej

• organizowanie konkursów, wystaw, imprez mających na celu poprawę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• współorganizacja uroczystości i  imprez

• stała współpraca z innymi instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi na terenie gminy i poza nią

• stała współpraca z Radą Rodziców

• organizowanie nagród książkowych dla uczniów na koniec roku szkolnego

• stała współpraca z wydawcami i dystrybutorami książek.

Szkolna biblioteka realizuje projekt „Książki naszych marzeń” zorganizowany przez MEN.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Podejmuje się współpracę z Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej a w szczególności z punktem filialnym w Brodach. – spotkania odbywają się w Filii w Brodach oraz naszej szkolnej bibliotece.

Logo biblioteki w kalwarii zebrzydowskiej