Rada Rodziców

Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Justyna Cieciak

Zastępca: Karolina Tabak

Skarbnik: Magdalena Stawowy

Sekretarz: Sabina Baran

Komisja rewizyjna: Magdalena Jaglarz, Ewa Makijewska, Dorota Woźniak

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców, na który można dokonywać wpłat:
50 8119 0001 0008 6929 3000 0010