Rada Rodziców

Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Małgorzata Stoczek

Zastępca: Małgorzata Grabysa

Skarbnik: Magdalena Stawowy

Sekretarz: Karolina Tabak

Komisja rewizyjna: Patrycja Pacut, Anna Wypiór, Edyta Mlost, Magdalena Baran

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców, na który można dokonywać wpłat:
50 8119 0001 0008 6929 3000 0010