Rada Rodziców

Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
Przewodnicząca: Małgorzata Stoczek

Zastępca: Karolina Pilch-Kędziora

Skarbnik: Magdalena Stawowy

Sekretarz: Karolina Tabak

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Grabysa, Katarzyna Sarapata

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców, na który można dokonywać wpłat:
50 8119 0001 0008 6929 3000 0010