Więcej o: Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1

Poniżej lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1 w roku szkolnym 2023/2024. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 Szkoły Podstawowej jest złożenie przez rodziców kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 27 marca do 3 kwietnia 2023 roku.

Więcej „Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1”
Więcej o: Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, zgłaszają w szkole dziecko do klasy I do dnia 19.02.2023 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Więcej „Rekrutacja 2023/2024”
Więcej o: 31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej

31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej

29 stycznia 2023 r. (niedziela) zapraszamy na 31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie się działo!

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla małych i dużych, celem jest walka z sepsą. W 2020 roku opublikowano wyniki badania, które wykazały, że na świecie występuje rocznie 50 milionów przypadków sepsy, a w jej wyniku 11 milionów ludzi umiera.

Więcej „31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej”
Więcej o: Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenia Nr 728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok  szkolny  2023/2024,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Więcej „Rekrutacja 2023/2024”