O szkole

Dzieci!

Dumne miejcie zamiary
Górne miejcie marzenia
I dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie.

         Janusz Korczak

         Początki istnienia oświaty w Brodach sięgają 1864 roku, kiedy to powstała jednoklasowa szkoła z jednym nauczycielem. Pod koniec XIX wieku był już osobny budynek, w czterech oddziałach uczyło trzech nauczycieli.
      Dzisiaj – większy budynek, więcej dzieci, więcej klas i więcej personelu. Wiele się zmieniło, jedynie cele zostały te same – wychowywać i nauczać. Nie jest przypadkiem, że młodzież za patrona swej szkoły wybrała Janusza Korczaka pedagoga, który wszystko poświęcił dla dzieci, nawet życie.
W 1980 roku, trzy lata przed oficjalnym oddaniem do użytku obecnego budynku szkoły, w jego murach zaczęła uczyć się młodzież. Dokończono budowę salę gimnastycznej. Losy tej szkoły były różne. Przez kilka lat oprócz Szkoły Podstawowej mieścił się w niej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a od 1999  do 2019 roku Gimnazjum nr 2.
          Obecnie uczęszczają do niej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałem przedszkolnym.

Korczak z dziećmi - w roku zdjęcie budynku szkoły