Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

W ramach zadania doposażono istniejące strefy funkcjonalne w kuchni w zestaw nowych mebli gastronomicznych oraz pozostałych elementów dedykowanego wyposażenia gastronomicznego oraz wykonano konieczne prace remontowo – adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejącego zaplecza kuchennego, w tym: dostosowano pomieszczenia do aktualnych wymogów sanitarnych, a także dostosowano instalacje wewnętrzne pod montaż wybranych elementów wyposażenia gastronomicznego.