Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

7:00 – 16:00

Wychowawcy:

mgr Aneta Drozd, mgr Lucyna Biernacka, mgr inż. Ewelina Brózda, mgr Maria Garlacz, mgr Anna Góralczyk, mgr Katarzyna Janociak, mgr Małgorzata Pocielej, mgr Marek Hordziej


CENY OBIADÓW :

  I. Uczniowie                  –  5 zł

II. Pracownicy szkoły     – 10 zł


Regulamin świetlicy

Regulamin stołówki

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

 1. Kształtowanie podstawowych norm społecznych, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
 2. Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.
 3. Zwracanie uwagi na zgodną pracę i zabawę.
 4. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez prowadzenie zajęć dotyczących świąt państwowych.
 5. Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw , w drodze do i ze szkoły i do domu.
 6. Organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 7. Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy i jadalni, wdrażanie do zachowania ładu porządku.
 8. Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych. Wprowadzanie różnych technik plastycznych. Organizowanie wystaw własnych prac.
 9.  Prowadzenie zajęć umuzykalniających. Nauka piosenek.
 10. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
 11. Spotkania z literaturą dziecięcą. Współpraca z nauczycielem biblioteki. Korzystanie z zasobów bibliotecznych.
 12. Rozbudzenie w dzieciach ciekawości i aktywności poznawczej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające myślenie, spostrzegawczość.
 13. Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, pedagogiem, nauczycielami przedmiotów.
 14. Współpraca z rodzicami wychowanków.
 15. Kultywowanie tradycji i obyczajów związanych z: Dniem Komisji Edukacji Narodowej, 11 Listopada, Andrzejkami, Mikołajkami, Bożym Narodzeniem, Dniem Babci i Dziadka, Świętem Wiosny, Wielkanocą, 3 Maja, Dniem Matki i Ojca, Dniem dziecka, Dniem Patrona Szkoły.