Więcej o: Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, zgłaszają w szkole dziecko do klasy I do dnia 19.02.2023 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Więcej „Rekrutacja 2023/2024”
Więcej o: 31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej

31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej

29 stycznia 2023 r. (niedziela) zapraszamy na 31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie się działo!

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla małych i dużych, celem jest walka z sepsą. W 2020 roku opublikowano wyniki badania, które wykazały, że na świecie występuje rocznie 50 milionów przypadków sepsy, a w jej wyniku 11 milionów ludzi umiera.

Więcej „31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej”
Więcej o: Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenia Nr 728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok  szkolny  2023/2024,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Więcej „Rekrutacja 2023/2024”
Więcej o: Spektakl teatralny

Spektakl teatralny

25 stycznia w naszej szkole uczniowie klas 1-3 wzięli  udział w spektaklach teatralnych promujących wartości ekologiczne. Spektakle były finansowane przez Urząd Gminy i Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Więcej „Spektakl teatralny”
Więcej o: Jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka

Jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka

20 stycznia po kilku latach przerwy miała miejsce w naszej szkole uroczystość integrująca środowisko lokalne ze szkołą. Jasełka połączone z programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka dały nam okazję na wielopokoleniowe spotkanie osób, często związanych także z historią naszej szkoły. Nie zabrakło również gospodarza naszej gminy, Burmistrza dr Augustyna Ormantego, inspektora referatu oświaty p. Alicji Opyrchał oraz naszych radnych: p. Jarosława Lenika i p. Pawła Hebdy.

Więcej „Jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka”
Więcej o: Walentynki 2023

Walentynki 2023

Walentynki 2023. Samorząd Uczniowski zaprasza do zabawy. Wrzuć kartkę dla swojej sympatii do specjalnie przygotowanej skrzynki do 13 lutego i/lub zamów piosenkę z dedykacją. Więcej informacji można uzyskać u członków SU.

Więcej „Walentynki 2023”
Więcej o: Szkolni kolędnicy

Szkolni kolędnicy

Drugi rok z rzędu Rada Rodziców naszej szkoły zamieniła się w grupę kolędniczą, podtrzymując zanikającą ostatnio tradycję i kwestując na rzecz szkoły. Wszyscy członkowie grupy kolędniczej serdecznie dziękują za dobre, ciepłe przyjęcie i hojność. Roześmiane oczy dzieci i lekko szklące się tych dużo starszych słuchaczy są największym podziękowaniem.

Więcej „Szkolni kolędnicy”