Rekrutacja do klasy I

Obrazek dekoracyjny - dzieci piszą ołówkiem 1+1=2

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach na rok szkolny 2022/2023 po rekrutacji uzupełniającej.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej jest wypełnienie przez rodzica dokumentu potwierdzenia woli w terminie od 27 do 31 maja 2022 roku.