Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Uczniowie podczas apelu z okazji DKEN

Dzień Nauczyciela 14 października świętujemy powołanie w 1773 r. pierwszego na świecie ministerstwa edukacji – tzw. Komisji Edukacji Narodowej. Trochę później, bo 18 października, Rada Rodziców naszej szkoły, Samorząd oraz uczniowie złożyli życzenia pani dyr. Małgorzacie Prażnowskiej, nauczycielom oraz personelowi naszej szkoły.

Wdzięczni za wykonywanie tak ważnego, wymagającego i trudnego zawodu uczniowie, oprócz szczerego, płynącego z serca podziękowania, napisali do swych nauczycieli listy, których treść została wykorzystana w przygotowanej przez uczniów kl. IV akademii. W dedykowanych nauczycielom przemyśleniach była autentyczna wdzięczność, radość i szacunek.

Dziękujemy!!