Rekrutacja 2023/2024

litera i na niebieskim tle

Zarządzenia Nr 728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok  szkolny  2023/2024,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Link do w/w strony internetowej:  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-2023-2024