Rekrutacja 2023/2024

Kolorowy plakat, reklamujący rekrutację

Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, zgłaszają w szkole dziecko do klasy I do dnia 19.02.2023 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Dokumenty do pobrania – kliknij, aby pobrać

Kolorowy plakat, reklamujący rekrutację