Informacja dla Rodziców przedszkolaków

Obrazek dekoracyjny - przybory szkolne

Rodzice przedszkolaków,

Dyrektor SP w Brodach zaprasza 31 sierpnia na godz. 17.00 na spotkanie organizacyjne do budynku szkoły oraz informuje, że rok szkolny dla przedszkoli rozpoczyna się 1 września 2023 r.

Wyprawki: