Najmłodsi w naszej szkole – Oddział Przedszkolny

rysunek trójki dzieci trzymających się za ręce

Galeria zdjęć dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Najmłodsza grupa – 3 latki – „Misie”

Grupa 4 latków – „Biedronki”

Grupa 5 latków – „Słoneczka”

Najstarsza grupa – 6 latki – „Pszczółki”