Program stypendialny „Musicie od siebie wymagać”

Plakat - stypendium. W tle Jan Paweł II

Stowarzyszenie im. Świętego Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca dzieci i młodzież, z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, do udziału w programie stypendialnym „Musicie od siebie wymagać”.

Program stypendialny „Musicie od siebie wymagać”, jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy IV – VIII), którzy są zameldowani na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Stypendium trafi do potrzebujących i będzie  wspierało zdolną, utalentowaną młodzież, dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium (wniosek i regulamin w załączniku). Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium mają: rodzice bądź opiekunowie prawni, placówki oświatowe oraz członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie  w toku postępowania rekrutacyjnego dokona  oceny złożonych wniosków, Przekazanie stypendiów nastąpi 22 października, w Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Na realizacje Programu Stypendialnego „Musicie od siebie wymagać”, Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, otrzymało dotacje z Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres – sjp2pk@gmail.com do 18 października 2023 r. do godz. 24:00.

Więcej informacji można znaleźć na

www.facebook.com/stowarzyszenieswjp2pk ]www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Do wydrukowanego wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć obowiązkowo następujące załączniki:

– kserokopia świadectwa z minionego (poprzedniego) roku szkolnego,

– kserokopie dyplomów i wyróżnień (z bieżącego i minionego roku szkolnego)

Dokumenty do pobrania – kliknij, aby przeczytać

Plakat - stypendium. W tle Jan Paweł II