Konkurs profilaktyczny: „Cyberprzemocy mówimy NIE”

Plakat reklamujący konkurs

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Cyberprzemocy mówimy NIE”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII i ma charakter indywidualny i grupowy. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 17.11.2023 r.

Plakat reklamujący konkurs

Regulamin konkursu – kliknij, aby przeczytać