Zbiórka dla schroniska

Plakat zbiórki dla schroniska dla zwierząt

Zastęp starszoharcerski „Górskie Wilki” z 4 DH „Granit” działającej w naszej szkole zachęca do udziału w zbiórce darów na rzecz schroniska dla zwierząt. Zbiórka trwa od 31.10.2023 do 17.11.2023 r.

Plakat zbiórki dla schroniska dla zwierząt