Szkolne warsztaty profilaktyczne

młodzież uczestnicząca w warsztatach

We wtorek 14 listopada w naszej szkole uczniowie klas 6-8 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Cyberprzemoc- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci”. Ich realizacja była możliwa dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, która je sfinansowała. Warsztaty były prowadzone przez specjalistę z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Nauczyli się rozpoznawać zagrożenia oraz poznali możliwe metody reagowania, tak aby być bezpiecznym w sieci. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w realizowanych zajęciach.

młodzież uczestnicząca w warsztatach