Rekrutacja 2024/2025

rysunek, uczniowie siedzą przy stoliku

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr  897/2024  Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opublikowano informację dotyczącą w/w rekrutacji.

Link do w/w strony internetowej:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20242025