Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

W czwartek 31 października br. w ramach realizacji konkursu „Odblaskowa Szkoła” zostało zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów placówki. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas I-III.  Szkolenie przeprowadził wykwalifikowany ratownik z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP – pan Daniel Pasierbek.

Przeprowadzone szkolenie było wykonane fachowo, pomysłowo i w sposób aktywizujący uczestników. Dzieci były pod wrażeniem otwartości i profesjonalizmu Pana Daniela, który zachęcał ich do poszerzania swoich  umiejętności w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z przejęciem i zainteresowaniem uczestniczyły w zorganizowanym przez Pana ratownika ćwiczeniach.