02.05 – szkoła zamknięta

znak informacyjny z literą i

W dniu 02.05.2022 roku szkoła zamknięta.
Kontakt z sekretariatem lub wicedyrektorem przez dziennik elektroniczny lub e-maila szkoły.