Chrzest Mieszka I

kamienna chrzcielnica

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy!

Podczas przygotowania przedstawienia „U świtów dziejów”, opartego na opowiadaniu Zofii Kossak-Szczuckiej, upamiętniającego przyjęcie chrztu przez Mieszka I, uczniom kl. IV udało się znaleźć tunel czasoprzestrzenny i uwiecznić to wydarzenie.

Ze względu na odległość czasową przekaz został uzyskany z kilkunastodniowym przesunięciem w stosunku do daty wydarzenia, które miało miejsce 14 kwietnia 966 roku.

Książę Mieszko I zapowiedział swe przybycie do naszej szkoły 21 czerwca, w przededniu słowiańskiego święta Kupały.