Projekt Uniwersytet Dzieci

Uczniowie klasy 2a podczas zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci

Klasa 2a już drugi rok realizuje projekt „Uniwersytet Dzieci”. Podczas realizacji projektu uczniowie trenują pracę indywidualną i w zespole, rozwijają swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zauważają, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 

Realizujemy lekcje z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej. Dziś drugoklasiści wysłuchali wykładu „Jak rośliny oczyszczają powietrze” i wykonali eksperyment ukazujący ile pojedyncze liście mogą zebrać zanieczyszczeń.