Rekrutacja 2020/2021

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH
W SPRAWIE TERMINÓW REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I  KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach informuje, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od dnia 20 lutego br.
W dniach od 17 do 19 lutego trwać będą „Dni otwarte” w Oddziale Przedszkolnym. Zapraszamy dzieci do wspólnych zabaw, a rodziców do obejrzenia placówki i zapoznania się z naszą ofertą. Oddział Przedszkolny będzie pracował od 700 do 1600 i od tego roku szkolnego dzieci przedszkolne będą mogły skorzystać z całodziennego wyżywienia.

Natomiast rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej rozpoczyna się od dnia 9 marca br. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie do 9 marca br., natomiast wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej do dnia 17 kwietnia br.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Zapraszamy

Pobierz wnioski:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Załącznik 1: Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

Załącznik 2: Oświadczenie o wielodzietności

Załącznik 3: Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Załącznik 4: Zaświadczenie do wniosku – oddział przedszkolny


Pobierz wnioski dla Klasy I:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I z poza obwodu

Oświadczenie do wniosku

Załącznik 1: Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

Załącznik 2: Oświadczenie o wielodzietności

Załącznik 3: Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka