Turniej piłki nożnej „O Puchar Tymbarku”

Drużyna U12

Największy w Europie turniej piłki nożnej dla dzieci z szkół, klubów sportowych, UKS-ów. Organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Uczniowie klas 4 i 5 U-12 zajęli trzecie miejsce w gminie, a uczniowie 2 i 3 klasy U-10 – trzecie miejsce w powiecie. Gratulujemy!