Tablica pamiątkowa Ofiar Katynia Drukuj

W dniu  9 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół nr 2 im Janusza Korczaka  w Brodach odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci ofiar katyńskich i tragedii smoleńskiej. Odsłonięcia dokonał kapelan Wojska Polskiego, ks. Porucznik, dr Karol Skopiński,
oraz proboszcz parafii WNMP w Brodach O. Ewaryst Tomala.
W uroczystości udział wzięła cała szkolna społeczność, oraz zaproszeni goście w osobach:
·        Włodarza Ziemi kalwaryjskiej, Pana dr Augustyna Ormantego,
·        Dyrektora Delegatury KO w Wadowicach Pani mgr Haliny Cimer,
·        Przedstawiciela Muzeum Miejskiego w Wadowicach, Pana mgr Marcina Witkowskiego,
·        Wieloletniego dyrektora szkoły w Brodach, historyka i darczyńcy ziemi przywiezionej z katyńskich grobów, mgr Andrzeja Pawlusa,
·        Radnych Miasta Kalwaria Zebrzydowska,
·        oraz Przedstawicieli rodziców.
Tablicę ufundowali: wykonawca, właściciel Zakładu Kamieniarskiego w Brodach, były uczeń naszej szkoły Robert Godula .
W trakcie Ceremoniału Osłonięcia tablicy dokonali: burmistrz miasta Augustyn Ormanty, proboszcz parafii O. Ewaryst Tomala i dyrektor szkoły mgr Krystyna Małnowicz-Makowska. Poświęcenia dokonał kapelan, ks. Por. Karol Skopiński. Serdeczne słowa o kulturowej i historycznej powinności względem poległych skierowała do dzieci i młodzieży Pani dyrektor Halina Cimer, a w tematykę dwóch tragedii na Smoleńszczyźnie wprowadzili zebranych: dyrektor Krystyna Małnowicz-Makowska, dyrektor Andrzej Pawlus, burmistrz Augustyn Ormanty, oraz przedstawiciel muzeum, Marcin Witkowski.
Ceremoniał prowadziła harcmistrz Iwona Niedźwiedź, a wartę pełnili nasi harcerze.
Odsłonięciu towarzyszyły dwie wystawy. Jedna IPN, z listami zamordowanych z terenu powiatu wadowickiego, oraz wystawa prac plastycznych uczniów.
W prace przygotowawcze zaangażowani byli niemal wszyscy uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. Tak się dzieje zawsze, kiedy uważamy, że należy dzieciom i młodzieży pokazać coś, co być może uratuje narodową tożsamość przyszłych pokoleń Polaków.

GALERIA ZDJĘĆ